กลับไปหน้างาน

Fees.love

ลูกค้า

โปรเจกต์ภายใน

บริการของเรา

ปี

2022

ขอแนะนำ

Fees.love

Fees.love เป็นบริการออนไลน์ที่ช่วยให้ความรู้และผู้ให้บริการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับเวลาและบริการของตน โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ริเริ่มขึ้นเองตามความต้องการของ Vimi ในพื้นที่นี้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของ Fees.love คือคนทำงานที่มีความรู้ และผู้ให้บริการที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือดำเนินกิจการ SME

รายละเอียดโปรเจกต์ - ขอบเขตของงาน

โปรเจกต์ภายในนี้ได้มีการริเริ่ม วางแนวคิด ออกแบบ และกำลังพัฒนา และทำการตลาด โดย VIMI

ผลลัพธ์

Fees.love กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา – ติดต่อเราเพื่อลงทะเบียนสำหรับการเปิดตัวแบบส่วนตัว

More projects