กลับไปหน้างาน

Araya

ลูกค้า

Araya

บริการของเรา

ปี

2022

ขอแนะนำ

Araya

Araya เป็นแบรนด์แฟชั่น โดยมีแนวคิดริเริ่มโดยผู้บริหารที่ทรูช้อปปิ้ง

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของแบรนด์ Araya คือการจัดหา “ทุกชุดสำหรับทุกคน”

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

แบรนด์ Araya ได้สร้างคุณค่าที่คงความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น ความร่วมสมัย และประโยชน์ใช้สอย

รายละเอียดโปรเจกต์ - ขอบเขตของงาน

ทีม Management ที่ True Shopping ได้มอบหมายให้ Vimi ให้ออกแบบแนวคิดสำหรับ UX และ UI ของเว็บไซต์ Araya ecommerce

More projects