กลับไปหน้างาน

Thai Red Cross

ลูกค้า

Thai Red Cross

บริการของเรา

ปี

2022

ขอแนะนำ

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยซึ่งดำเนินงานภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหนึ่งในองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2436

สมาคมมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสภากาชาดไทย รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งโดยกษัตริย์ตามคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี

กลุ่มเป้าหมาย

สภากาชาดไทยมุ่งเน้นที่บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาผลิตภัณฑ์โลหิตและการถ่ายเลือด และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ยากไร้ สภากาชาดไทยให้บริการประชาชนทุกคนในราชอาณาจักร

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

สังคมเสนอบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ ตลอดจนบริการทางการแพทย์และการกุศลอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล การบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการโรคเอดส์และวัคซีน การศึกษาทางการแพทย์ สวัสดิการเด็ก เป็นต้น

รายละเอียดโปรเจกต์ - ขอบเขตของงาน

สภากาชาดไทยมอบหมายให้ Vimi ออกแบบ UX และ UI ของแอปใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและประสบการณ์ของอาสา

More projects