กลับไปหน้างาน

SCB

ลูกค้า

SCB

บริการของเรา

ปี

2022

ขอแนะนำ

SCB

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 ภายใต้การอนุมัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นธนาคารแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทได้เปิดสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2453 และได้รับการอนุมัติให้แสดงเครื่องหมายครุฑพ่าห์ตามพระบรมราชวโรกาสจากพระบาทสมเด็จพระวชิราวุธ SCB มีพนักงานกว่า 27,000 คนทั่วโลก และถือหุ้นมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

ให้บริการด้านการธนาคารและการรับประกันภัยแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย

รายละเอียดโปรเจกต์ - ขอบเขตของงาน

SCB ร่วมมือกับ Capco ซึ่งเป็นบริษัทรวมซอฟต์แวร์ทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแปลงธุรกิจประกันของธนาคารให้เป็นดิจิทัลด้วยแอพสำหรับ iPad ของ Relationship Manager Capco จัดการการส่งมอบเทคโนโลยีของโครงการและให้การสนับสนุนด้านการจัดการของธนาคารเพื่อขับเคลื่อนวาระทางธุรกิจ Capco ว่าจ้างนักออกแบบ Vimi เพื่อสนับสนุนด้านการออกแบบ UX, UI และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของโซลูชันที่เสนอไปยัง SCB

More projects