ความเป็นเลิศด้านการตลาดแบบ B2B: การควบคุมพลังของ AI สําหรับการสร้างเนื้อหา
Chanin Goldsmith
พฤษภาคม 2023
ในปัจจุบันนี้โลกดิจิทัลที่รวดเร็วในปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันนี้โลกดิจิทัลได้เข้ามามี่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ธุรกิจได้มีธุรกิจต่างๆได้เริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆในการสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสิทธิภาพของการเพิ่มขึ้นอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลทำให้เครื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เกิดเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเพื่อมาเปลี่ยนแปลงภาพรวมของการสร้างเนื้อหา หนึ่งในเครื่องมือที่จะพูดถึงนี้ คือ ChatGPT ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่ทรงพลังสามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลจากภาษาพูดมาสร้างเป็นข้อความที่เหมือนกับคำพูดของคนได้ ในบล็อกของโพสต์นี้ เราจะเจาะลึกไปถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด สามกรณีที่จะเน้นประสิทธิภาพของ ChatGPT ในอุตสาหกรรมต่างๆ

กรณีศึกษา 1 : SiteSee – การแปลงเนื้อหาเว็บไซต์สําหรับการนําเสนอ

SiteSee ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทางการอุตสาหกรรมในการให้ข้อมูลที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วย AI โดยจะเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องใช้ AI ในการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง ด้วยเวลาและทรัพยากรที่จำกัด พวกเขาจึงเริ่มหันมาใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการสร้างเนื้อหาที่จะนำเสนอ ขั้นตอนแรก คือ การใส่ข้อความที่ต้องการจะใส่ลงไปและแจ้งถึงข้อกำหนดเฉพาะลงไปว่าต้องการที่จะให้ ChatGPT นั้นอธิบายอะไรออกมาเป็นในรูปแบบลักษณะใด ซึ่งคำอธิบายเหล่านี้จะสามารถเป็นรากฐานของการนำเสนอของ SiteSee ได้ จึงทำให้พวกเขานั้นสามารถมีเนื้อหาข้อความที่น่านำเสนอที่สามารถดึงดูดายตาได้ ด้วยการใช้ ChatGPT จึงทำให้ SiteSee ได้ประสบความสําเร็จสามารถที่จะทำงานออกมาได้อย่างตรงเวลาและสามารถทำให้งานนั้นออกมาได้อย่างดี

กรณีศึกษา 2 : กฎหมาย GPS – ปรับปรุงเนื้อหาการนําเสนอด้วย ChatGPT

GPS Legal ซึ่งเป็นสํานักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง ได้พยายามสรุปข้อมูลทางกฎหมายที่ซับซ้อน มาทำเป็นรูปแบบในการนำเสนอที่สามารถฟังแล้วสรุปได้กระชับเข้าใจ และสําหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีทนายความมาเข้าร่วมรับฟัง ทั้งหมด 50 คนที่ได้เข้าร่วม ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT จึงทำให้ GPS Legal สามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้ ChatGPT สามารถสร้างคําพูดและคำอธิบายที่สามมารถมุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี สําหรับการนำเสนอในแต่ละสไลด์แล้ว จะทําให้ GPS Legal สามารถสื่อสารข้อความออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่จํากัดและสามารถจัดสรรสําหรับการนําเสนอเนื้อหาได้อย่างทันเวลา เนื้อหา AI-generated เป็นอีกตัวที่สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจได้อีกด้วยเช่นกัน ว่าผู้รับชมนั้นจะสามารถเข้าใจหลักแนวคิดได้โดยไม่รู้สึกกังวลใจ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT GPS Legal จึงสามารถที่จะนําเสนอข้อมูลได้อย่างเรียบร้อยแลละสามารถให้ความรู้กับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย

กรณีศึกษาที่ 3 : CondoDee – ใช้ประโยชน์จาก AI สําหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอ

CondoDee เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในระดับหนึ่ง พวกเขาได้เกิดการตระหนักถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการกระแสที่ตอบรับในการที่ทำวีดีโอคอนเทนต์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคนั้นเกิดโอกาสในการตัดสินใจซื้อ พวกเขาหันไปใช้ ChatGPT เพื่อสร้างสคริปต์ที่น่าสนใจสําหรับวิดีโอแสดงถึงเนื้อหาของพวกเขา การใช้ความกระตุ้นและข้อกําหนดเฉพาะกับ ChatGPT จะส่งผลทำให้เนื้อหาที่เขียนออกมานั้นเกิดความน่าสนใจและน่าดึงดูดทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป กว่าที่ CondoDee จะสามารถทำสคริปออกมาให้ได้สร้างสรรค์ได้ จะต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการพากย์เสียงของ AI ด้วยเช่นกัน โดยในการพากย์เสียงนั้นได้เลือกใช้ AI เป็น MyPipio ซึ่งจะเป็นตัว AI ที่สามารถให้คำพูดคำรรยายได้เหมือนกับมืออาชีพสุดๆอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นขั้นตอนต่อไป คือ การเริ่มตัดต่อวิดีโอ โดยเราจะเริ่มตัดต่อวีดีโอผ่านทางแพลตฟอร์ม VEED ที่สามารถสร้างวีดีโอที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีโดยตัว AI ที่สามารถเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ด้วยพลังของ ChatGPT และเครื่องมือวิดีโอ AI CondoDee ที่สามารถทำให้เกิดความประสบความสําเร็จในการผลิตเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจและสามารถดีงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี

ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ : การทำวิดีโอที่สั้นกว่าส่งผลทำให้ยอดการเข้าถึงนั้นดีกว่า

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งจากกรณีศึกษาของ CondoDee คือ ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างเวอร์ชันวิดีโอ 20 วินาที และ 40 วินาที วิดีโอ 20 วินาที จะมีประสิทธิภาพที่มากกว่าตัววีดีโอที่แสดงผลระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งวีดีโอ 20 วินาทีสามารถทำให้การมีส่วนร่วม การเข้าถึง และการแสดงผลที่เพิ่มเติมนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงห้าเท่า การค้นพบสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดการเน้นย้ำถึงความมีประสิทธิภาพของเนื้อหาที่มีระยะการนำเสนอที่สั้นกว่าสําหรับบนการลงคอนเทนต์นำเสนอนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วงความน่าสนใจในการลงเนื้อหาในระยะเวลาที่สั้น จะสามารถทำให้ผู้ใช่งานนั้นเกิดความพึงพอใจที่จะเสพสื่อ ด้วยการใช้เนื้อหา AI-generated มาปรับแต่งให้เหมาะกับรูปแบบการนำเสนอที่สั้นกว่า จึงทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถที่จะเพิ่มการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างสูงุสุด

บทสรุป

เครื่องมือที่สามารถใช้ได้ด้วย AI เช่น ChatGPT ที่จะสามารถกําลังเปลี่ยนแปลงการมองเห็นการสร้างเนื้อหาโดยได้นําเสนอปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ธุรกิจสําหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ จากกรณีศึกษาของ SiteSee, GPS Legal และ CondoDee แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจและพลังของ ChatGPT ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามรถสร้างการนําเสนอเนื้อหาไปจนถึงการสร้างเนื้อหาวิดีโอ ด้วยการยอมรับของ AI ธุรกิจจะสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่าได้ในขณะที่นําเสนอเนื้อหาคุณภาพสูง – ที่สะท้อนกับกลุ่มเป้าหมาย มองไปข้างหน้า สิ่งสําคัญคือต้องสร้างสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติของ AI และความถนัดของมนุษย์ในการสร้างเนื้อหา แม้ว่าเครื่องมือ AI ที่มีลักษณะคล้ายเหมือนกับ ChatGPT จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างความเร็ว แต่ก็ขาดความการแสดงความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์นั้นมี ดังนั้นการทำธุรกิจควรจะมองว่า AI เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือกระบวนการสร้างเนื้อหา แทนที่จะมองว่าเป็นการหาข้อมูลแทนมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ความโปร่งใสยังเป็นสิ่งสําคัญเมื่อนำมาใช้เนื้อหาที่สร้างโดยการใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา ธุรกิจจำเป็นจะต้องเปิดเผยการมีส่วนร่วมของ AI ในการสร้างเนื้อหา เนื่องจากการพิจารณาด้านจริยธรรมได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ความโปร่งใสในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ชมสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาตระหนักถึงการใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ธุรกิจก็ควรจะต้องเปิดรับนวัตกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อทำการตรวจดูถึงศัยภาพของเครื่องมือ AI ที่นอกเหนือจาก ChatGPT โมเดลและเครื่องมือ AI ในรูปแบบโฉมใหม่ จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งความซับซ้อนที่เกิดขึ้นก็จะเยอะยิ่งขึ้นสําหรับการสร้างเนื้อหา และการรับถึงข้อมูลที่สามารถนำมาปรับให้เข้ากับมมมองของการเปลี่ยนแปลงไปทางธุรกิจที่สามารถนําหน้าคู่แข่งและสามารถนําเสนอเนื้อหาที่โดนใจผู้ชมได้

อย่าพลาดที่จะมาเจอกับเราในครั้งต่อไป – วันศุกร์ที่ 26.5.2023

อย่าพลาดตอนต่อไปของพอดคาสต์ B2B Marketing Excellence เราจะมาดูกันว่าแคมเปญทางการตลาด B2B นี้สามารถบูรณาการในช่องทางต่างๆได้หรือไม้ เช่น การตลาดผ่านอีเมลและแคมเปญ Facebook / Linkedin ปลดล็อกการทํางานร่วมกันที่เป็นไปไม่ได้เมื่อใช้ช่องทางเดียว

เจอกันครั้งหน้า!

————————– รูปปถ่ายโดย y dlxmedia.hu on Pexels

ข่าวล่าสุด