ขอบคุณ

เราได้รับคำถามของคุณและการตอบกลับเบื้องต้นได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้

นอกจากนี้เราจะติดตามผลภายใน 24 ชั่วโมง

 

เพื่อความสะดวกและการพิจารณาของคุณโปรดดูที่สำรับความสามารถและข้อมูลอ้างอิงของเรา

เรายังมีสำรับอ้างอิงเฉพาะสำหรับ Fintech & Foodtech

พวกเรารอคอยที่จะได้คุยกับคุณเร็ว ๆ นี้!

 

: )

All the best,
Team VIMI