อคติกับความพร้อมใช้งานสำหรับการตลาด B2B – ในมุมมองของ Digital Agency
Mike Darnell
กรกฎาคม 2023

ความพร้อมใช้งานทางอคติ – มันคืออะไร?

โดยความพร้อมใช้งานทางอคติของเรานั้น เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ได้ถูกอ้างขึ้นถึงแนวโน้มของเราในการตัดสินใจ ที่จะสามารถพึ่งพาหาข้อมูลที่พร้อมมากที่สุดให้กับเรา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันอาจจะเป็นข้อมูลล่าสุดและน่าจดจำ

ยกตัวอย่างง่ายๆเลย เครื่องดื่มน้ำอัดลมชนิดใดที่คุณนึกถึงเป็นอย่างแรก

เข้าใจไหม? เยี่ยม! ข้ามไปที่บทสุดท้ายของบทความนี้เพื่อดูว่าฉันเดาคำตอบของคุณว่าถูกต้องหรือไม่…

 

อคติความพร้อมใช้งาน – ประวัติโดยย่อ

อคติกับความพร้อมใช้งาน นั้นเป็นหนึ่งในฮิวริสติกเชิงจิตวิทยาที่ตั้งสมมติฐานโดย Dr.s Amos Tversky และ Daniel Kahenman ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของมนุษย์ Tversy และ Kahenman ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ได้เพียงแต่ดำเนินการเพื่อความประโยชน์สูงสุดของเราเองตลอดไป และบางครั้งอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคาดการณ์ในการตัดสินใจ

แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะดูเหมือนชัดเจนมากที่สุดสำหรับเราในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะมันสวนทางกับข้อสันนิษฐานพื้นฐานของอดัม สมิธ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด กล่าวคือ มนุษย์เป็น “ตัวแทนที่มีเหตุผล” ที่มักจะทำหน้าที่ปรับผลลัพธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง

แม้จะเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ แต่งานของ Tversy และ Kahenman ได้สร้างสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและทำให้พวกเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2545

 

การใช้อคติความพร้อมในการใช้งานในรูปแบบการตลาดแบบ B2B

ในบริบทของการตลาดและการขายแบบ B2B โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอคติความพร้อในการงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ จากการทดลองเล็กๆ น้อยๆ ของโค้กของเราสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงบางอย่างได้อย่างชัดเจนว่า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณนั้นมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบหรือจดจำบริษัทของคุณหรือไม่ หากพวกเขาพบข้อมูลของคุณบ่อยๆ เช่น ในรูปแบบของสื่อการตลาดที่น่าสนใจ การสัมมนาผ่านเว็บที่น่าสนใจ กรณีศึกษาที่ชัดเจน หรือการแจ้งข่าวสารให้ข้อมูล

ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากอคตินี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่คุณ –

 

เนื้อหาทางการตลาด

ซึ่งการที่เราจะสร้างเนื้อหาให้เป็นที่น่าจดจำได้นั้น เนื้อหาที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อสารได้และจะยังต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความคิดทางอคติโดยทำให้สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าบริษัทของเรานั้นอยู่ในใจตลอดเสมอเมื่อใดก็ตาม ควรตรวจสอบทีมงานของคุณในบริษัทของคุณให้แน่ใจว่าบริษัทดิจิทัลที่คุณใช้บริการอยู่นั้น ได้ใช้กรณีศึกษา จากการใช้ข้อความ และ ภาพที่สร้างผลกระทบ ฯลฯ เพื่อโต้ตอบวัตถุประสงค์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เอฟเฟ็กต์ความใหม่

โดยการอัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอนั้นถือเป็นการรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกันกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมส่วนเสียและยังสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณนั้นยังคงที่จะ ‘พร้อมให้บริการ’ อยู่ในใจของพวกเขาเสมอ ซึ่งการแจ้งข่าวเป็นประจำในการโพสต์ การอัปเดตบล้อกเป็นประจำ และรวมถึงการทำสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้ไปสู่ถึงเป้าหมายนี้

 

การพูดการขาย

ทีมการขายสามารถใช้ประโยชน์จากความลำเอียงในด้านของความพร้อมให้เป็นประโยชน์ได้ โดยสามารถที่จะกล่าวถึงกรณีศึกษาของลูกค้าเป็นโอกาสที่จะสามารถทำให้เป็นแนวโน้มเชื่อมโยงเชิงบวกได้ เช่น การพูดถึงโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่อในเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้

 

การบริหารความเสี่ยง

โปรดทราบว่าความไม่เท่าเทียมในด้านความพร้อมยังอาจจะทำให้ลูกค้านั้นประเมินค่าความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่จะมองหาได้ยากซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีคุณภาพสูงจนเกินไป โดนเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เพิ่งเป็นข่าว ซึ่งการจัดการข้อกังวลเหล่านี้ในเชิงรุกและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นสามารถที่จะช่วยแก้ไขอคติดังกล่าวได้

 

ความมีอคติทางการตลาด B2B สำหรับสังคมที่ทำงานร่วมกัน

ในสังคมที่มีการทำงานร่วมกันทางวัฒนธรรม เช่น ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากอคติกับความพร้อมใช้งาน ทางด้านการตลาด B2B คือ การเน้นให้ความสำเร็จร่วมกัน การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งเนื่องจากสังคมเหล่านี้ให้ความสำคัญกับชุมชนและความสำเร็จร่วมกัน จากกรณีศึกษาหรือคำรับรองนั้นควรที่จะเน้นให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามากที่สุด เพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันได้ และผลประโยชน์ของชุมชน ที่จะสามารถก่อให้เกิดเป้าหมายส่วนรวมได้ โดยการแสดงเรื่องเล่าของชุมชนและการเน้นย้ำคุณค่าของกลุ่มในความพยายามทางการตลาดทำให้การแก้ปัญหาของเรานั้น สามารถทำให้เป็นที่น่าจดจำและน่าสนใจได้อย่างยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุวัฒนธรรมด้วยสังคมแห่งการทำงานร่วมกัน

การมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างสม่ำเสมอในการทำกิจกรรมและโครงการในการให้ความร่วมมือสามารถยังช่วยทำให้แบรนด์ของเรานั้นอยู่ในระดับแนวหน้าในใจของผู้ที่จะมีโอกาสมาเป็นลูกค้าได้อีกด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง เช่น การจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสัมมนาผ่านเว็บหรือเซสชันการฝึกอบรมที่ให้ความรู้ ที่สามารถทำให้ดึงดูดผู้คนเข้าด้วยกัน หรือแม้แต่การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันจึงทำให้หน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ของเราที่จะประสบความสำเร็จร่วมกัน

 

ความมีอคติในการตลาด B2B สำหรับสังคมปัจเจกชน

ในสังคมปัจเจกนิยมทางวัฒนธรรม เช่น สหรัฐอเมริกาและทวีปฝั่งยุโรปตะวันตก ที่มีความเป็นอิสระ ถึงความสำเร็จส่วนบุคคล และความสำเร็จของแต่ละบุคคลที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเราควรจะมุ่งเน้นไปยังที่วิธีทีแก้ไขปัญหาทางออกของเรา ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรานั้นโดดเด่น ถึงจุดที่จะบรรลุเป้าหมายได้ที่ไม่เหมือนใคร และสามารถเปรียบเทียบกับการแข่งขันได้ การเน้นการแก้ปัญหาในส่วนบุคคล จะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าข้อเสนอของเรานั้นสามารถที่จะปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะได้อย่างไร โดยการช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากวัฒนธรรมเหล่านี้

จากบทความนี้ การสื่อสารทางการตลาดที่สามารถสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้นเราสามารถที่จะปรับให้เหมาะกับความต้องการและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วยทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่หนึ่งในใจ ซึ่งการเสนอคำที่ปรึกษาในส่วนบุคคลนั้น สามารถที่จะดำเนินการยกตัวอย่างได้แบบตัวต่อตัว และยังสามารถที่จะเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้สามารถเข้ากันได้ดีกับบริบททางวัฒนธรรมนี้

 

กรณีศึกษาอคติความพร้อมในการใช้งานรูปแบบ B2B

จากกรณีศึกษาต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่และซัพพลายข้ามชาติที่ได้ใช้ประโยชน์จากอคติความพร้อมนั้นสามารถใช้งานได้อย่างไร โดยทำให้การแก้ปัญหาของตนนั้นโดดเด่นมากขึ้นในใจลูกค้า เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายในระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ

 

การอัปเดตตามเวลาของมาสก์ (เดนมาร์ก 2021)

การขนส่งมาสก์ ทีไ่ด้มีสำนักงานใหญ่ในเดนมาร์ก ได้เริ่มมีการอัปเดตตามเวลาจริงและการแจ้งเตือนส่วนตัวให้แก่ลูกค้า B2B ในปี 2564 สิ่งที่มีส่วนทำให้ลูกค้ามีมุมมองต่อมาสก์ว่าเป็นบริการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากที่สุด เนื่องจากมาสก์นั้นได้ให้ข้อมูลที่มีอยู่อยู่ตลอดเวลา

 

เทคโนโลยี Digital Twin ของซีเมนส์ (เยอรมนี พ.ศ. 2565)

ซีเมนส์บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีข้ามชาติของเยอรมัน ได้ใช้ประโยชน์จากอคติด้านความพร้อมใช้งานในปี 2565 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี Digital Twin สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยการจัดแสดงเรื่องราวความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้รายแรกในสื่อทางการตลาด ซีเมนส์ได้ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ถึงเทคโนโลยี Digital Twin ของซีเมนส์ว่าปัญหาทางออกที่จะประสบความสำเร็จนั้นสามารถเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับความท้าทายด้านการผลิต

 

ระบบ EasyHandling ของ Bosch Rexroth (ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2564)

ในปี พ.ศ. 2564 บ๊อช เรกซ์รอธ ที่เป็นองค์กรในเยอรมนีอีกแห่ง ได้นำอคติด้านความพร้อมมาใช้งานเพื่อทำการตลาดระบบ EasyHandling บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในการผสานร่วมกันในบริษัทที่มีชื่อเสียง จึงทำให้ตัวอย่างเหล่านี้พร้อมใช้งานในใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

 

แพลตฟอร์ม Predix ของ General Electric (สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2566)

ในปี 2023 บริษัท General Electric (GE) ของอเมริกาได้ใช้ประโยชน์จากอคติด้านความพร้อมใช้งานเพื่อทำการตลาดในแพลตฟอร์ม Predix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ IoT เชิงอุตสาหกรรม GE ได้นำเสนอกรณีศึกษาของข้อความรับรองทางธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เห็นได้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สำคัญหลังจากนำ Predix ไปใช้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทอื่นๆ เมื่อตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์ม IoT ใน อุตสาหกรรม

 

IBM’s Watson สำหรับการผลิต (สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2565)

IBM ได้มีสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่ง IBM นั้นได้ใช้ความอคติทางด้านความพร้อมใข้งาน มาใข้งานเมื่อในปี 2565 เพื่อทำการตลาด โดยใช้ความสามารถจากทางด้าน AI ของ Watson สำหรับในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาได้เก็บกรณีศึกษาและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพทางกระบวนการและลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญด้วยการผสานรวมของวัตสันในระดับแนวหน้า กลยุทธ์นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตสันยังคงเป็นการแก้ไขปัญหาทางออกอันดับหนึ่งสำหรับบริษัทอื่นๆ ที่กำลังมองหาการปรับปรุงในการดำเนินงานของตน

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของอคติสำหรับ B2B

ความพร้อมใช้งานของอคติ นั้นได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวอย่างไรในการตลาดแบบ B2B

ความพร้อมใช้งานของอคติ สามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าในตลาด B2B ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อบริษัทของเรานำเสนอประสบการณ์เชิงบวกที่มีคุณค่าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จะสร้างความประทับใจอย่างมากในจิตใจของลูกค้า ภาพลักษณ์เชิงบวกที่มักถูกพูดถึง สามารถที่จะนำไปสู่ความไว้วางใจที่ดีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และความสัมพันธ์ระยะยาว เนื่องจากลูกค้าของเรามักจะหันไปหาบริษัทเหล่านั้นที่มักให้ความสนใจในเชิงบวก

 

เราจะสามารถวัดผลของการใช้ประโยชน์จากความพร้อมใช้งานทางอคติ ในกลยุทธ์ทางการตลาดของเราได้ดีที่สุดได้อย่างไร?

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราในการวัดผลโดยตรงจากการใช้ความพร้อมใช้งานทางอคติ ที่มีต่อการตลาดของเรา คือ การทำแบบสำรวจและสัมภาษณ์กับลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจว่าเอกสารและข้อความทางการตลาดของบริษัทที่เราเรานึกถึงเป็นอันดับแรก เมื่อพวกเขากำลังพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือไม่ก็หมวดบริการ โดยทั่วไปแล้ว เมตริกต่างๆ เช่น การเรียกคืนแบรนด์ การตั้งค่าแบรนด์ และการรับรู้เป็นอันดับต้นๆ เป็นหลักฐานโดยตรงที่สุดของประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากความพร้อมใช้งานของอคติ ?ในบริบทนี้

 

อะไรคือความเสี่ยงสูงสุดในการใช้ประโยชน์จาก ความพร้อมใช้งานของอคติ ในการตลาดแบบ B2B?

ความเสี่ยงหลักในการใช้ประโยชน์จาก ความพร้อมใช้งานของอคติ ในตลาด B2B อยู่ที่การที่เรานั้นเปิดเผยข้อมูลจนมากเกินไปหรือการรับรู้ถึงเชิงลบ ซึ่งหากข้อความของเราซ้ำซากมากจนเกินไป หรืออาจนำไปสู่ความเหนื่อยยากของแบรนด์ จึงทำให้การมีโอกาสที่ลูกค้าจะเลิกสนใจหรือสร้างความสัมพันธ์ อาจจะก่อให้เกิดทางด้านเชิงลบต่อแบรนด์ของเรา นอกจากนี้ หากตัวอย่างหรือข้อมูลที่ได้ให้ไว้บ่อยๆครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นไปในทางที่ลบได้ ซึ่งอาจจะกลายเป็นการทำลายชื่อเสียงของแบรนด์ของเราอย่างมากและยังทำให้โอากสที่จะทำให้ลูกค้าเลิกสนใจนั้นเป็นอย่างมาก โดยไม่ได้คำนึงถึงความถี่หรือความโดดเด่นของความพยายามทางการตลาด

 

บทสรุป

ความพร้อมใช้งานของอคติ เป็นพลังที่แพร่หลาย สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของกระบวนการตัดสินใจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาดแบบ B2B แม้ว่าเราอาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นหลุมพรางทางจิตวิทยาซึ่งโดยสัญชาตญาณ ของนักการตลาดที่ชาญนั้นมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการเล่าเรื่องให้เป็นที่น่าจดจำ การอัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ และการเรียบเรียงข้อความของแบรนด์อย่างรอบคอบ เรามั่นใจได้ว่าการแก้ปัญหาของทางออกนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นยังคงอยู่ในแนวหน้าที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถมีโอกาสที่มากขึ้น

ท้ายที่สุดแล้ว ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความพร้อมใช้งานทางอคติ นั้นสามารถทำให้การร่วมทางกับอคติทางความคิดอื่นๆได้ เพียงแค่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะสามารถทำให้โดนใจผู้ชม และส่งเสริมเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจทำให้เติบโต

 

อ้างอิง

  1. Tversky, A. และ Kahneman, D. (1973) “ความพร้อมที่พร้อมใช้งาน: ฮิวริสติกสำหรับการตัดสินความถี่และความน่าจะเป็นไปได้” จิตวิทยาการรู้คิด, 5(2), 207-232. กดลิ้งได้ที่นี้ เป็นบทความเริ่มต้นที่สามารถแนะนำ ความพร้อมใช้งานของฮิวริสติก ที่เป็นรากฐานทางทฤษฎีสำหรับบทบาทในกระบวนการตัดสินใจได้
  2. Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G., Rittenauer-Schatka, H., & Simons, A. (1991). “ความง่ายในการเรียกข้อมูลที่เป็นข้อมูล: การตรวจสอบความพร้อมใช้งานอีกครั้ง” วารสารจิตวิทยาบุคลิกภาพและสังคม, 61(2), 195–202. กดลิงก์ได้ที่นี่ เป็นการแสดงวิจัยให้เห็นว่าสามารถที่จะทำให้เรานั้นสามารถรู้เห็นได้อย่างง่ายดายจากการดึงดูดข้อมูลที่เป็นข้อมูลของทางองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบหลักของความพร้อมที่จะใช้งานทางอคติ ที่สามามรถส่งผลทำให้การติดสินใจเกิดขึ้นได้
  3. แครอล, เจ. เอส. (2521). “การจินตนการถึงเหตุการณ์ทที่ได้คาดหวังเอาไว้ : จะสามารถทำให้เกิดการตีความในแง่ของอคติความพร้อมใช้งานฮิวริสติก” วารสารทางจิตวิทยาสังคมเชิงทดลอง, 14(1), 88-96. กดลิงก์ได้ที่นี่ เอกสารดังล่าว สามารถพูดถึงผลกระทบของ อคติความพร้อมใช้งานฮิวริสติก ต่อความคาดหวังและการตัดสินใจ ซึ่งมีผลกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา
  4. Borges, B., Goldstein, D. G., Ortmann, A., & Gigerenzer, G. (1999). “ความไม่รู้สามารถที่จะเอาชนะตลาดหุ้นได้หรือไม่” ใน G. Gigerenzer, P. M. Todd และ การทำวิจัยของบริษัท ABC สามารถใช้ฮิวริสติกได้อย่างง่ายที่ทำให้เรานั้นชาญฉลาด นิวยอร์ก: จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด กดลิงก์ได้ที่นี่ จากบทเรียนหนังสือเล่มนี้ได้พิจารณาถึงอิทธิพลของความพร้อมใช้งานของอคติ ต่อการตัดสินใจทางการเงิน และเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวถึงข้อมูลที่เรียบง่ายและสามารถที่จะหาข้อมูลได้ง่ายดาย ในการมีอิทธิพลที่อาจจะก่อให้เกิดความซับซ้อนต่อการตัดสินใจ สิ่งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ ความพร้อมใช้งานของอคติ ทางกลยุทธ์ทางการตลาด B2B และการตัดสินใจได้

โค้ก

ฉันเดาว่าเครื่องดื่มอัดลมที่คุณนึกถึงเป็นอย่างแรกคือโค้ก เพราะบริษัทโคคาโคลาได้ทุ่มทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์ของบริษัทนั้นสามารถที่จะจำหน่ายได้ทั่วไป – และน่าจะเป็นโซดาที่คุณสามารถจดจำมันและเคยพบเจอในโฆษณาไม่ก็พบเจอผลิตภัณฑ์

 

ข่าวล่าสุด