การจดจำกับการโน้มน้าวใจ และการตลาดแบบ B2B
Mike Darnell
มีนาคม 2023

การจดจำ , การโน้มน้าวใจ และการตลาดแบบ B2B – วิดีโอสรุป

สำหรับบทความเต็มๆสามารถเลื่อนอ่านได้ข้างล่างนี้

ในโพสต์ก่อนหน้านี้ เราได้มาแนะนำถึงแบบทดสอบการจดจำทางด้านจิตวิทยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงหนึ่ง – ซึ่งแบบทดสอบหน่วยการจดจำของ Atkinson และ Shiffrin (1968) หรือที่เรียกว่า “แบบจำลอง Multi-Store”ซึ่งตามแบบจำลองนี้ ประกอบไปด้วยการจดจำทั้งหมด สามประเภท :

  • การจดจำแบบระบบประสาทสัมผัส – AKA Iconic memory
  • การจดจำแบบระยะสั้น – AKA การจดจำการทำงาน
  • การจดจำแบบระยะยาว – AKA Explicit memory

การทำความเข้าใจประเภทของการจดจำ

การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการจดจำประเภทนี้จะสามารถช่วยทำให้เราเข้าใจถึงข้อมูล รวมถึงสื่อที่จะใช้ในการตลาดแบบ b2b ที่ได้ถูกการรับรู้และประมวลผลโดยผู้ที่เข้าถึงได้อย่างไร

การจดจำแบบใช้สัญลักษณ์

การจดจำจากระบบประสาทการสัมผัสในรูปแบบนี้คงอยู่เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากที่มีการนำเสนอสิ่งเร้าทางสายตา มันสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถเก็บภาพจากสิ่งที่เราได้มองเห็นได้ด้วยตาของเราเองในช่วงระยะเวลาที่สั้น ๆ ก่อนที่มันจะจางและหายไป

การจดจำในการทำงานของ AKA ในการจดจำระยะสั้น

ในทางกลับกัน การจดจำในการทำงานคือระบบการรับรู้ที่จะต้องรับผิดชอบในการเก็บและจัดการข้อมูลไว้ในใจของเราชั่วคราวเพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จ สามารถช่วยทำให้เรานั้นสามารถจดจำกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นภาพจากดวงตาในระยะช่วงเวลาสั้นๆได้ก่อนที่การจดจำนั้นระยะนั้นจะหายไป

การจดจำในระยะยาว

การจดแบบความทรงจำระยะยาวคือสิ่งที่เราสามารถนึกคิดแล้วใช้คำว่า “ความทรงจำ” ในภาษาพูดได้ สิ่งนี้คือการข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ คนที่ไม่สามารถมีการจดจำได้ในระยะยาวได้นั้น เป็นสิ่งที่ยากที่จะต้องใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่สามารถจดจำได้ว่าคนๆนี้คือใคร ทำอะไร ที่ไหนอย่างไร
การกำหนดการจดจำทางหลักจิตวิทยานั้น สำหรับการจดจำทางรูปแบบสัญลักษณ์ และ การจดจำในการทำงานนั้นสามารถทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นได้มากในการบ่งบอกถึงการจดจำข้อมูลทั้งหมด ในการที่มีการกำหนดการจดจำที่จะจำกัดทั้งในด้านเวลาและรวมถึงการจำจดถึงสื่งนั้นๆเป็นความจำ การเก็บข้อมูลทั้งสองจะนี้มีข้อจำกัดทั้งทางด้านเวลาและความจดจำถึงสิ่งๆนั้น พวกมันไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มาก สามารถทำได้เพียงแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
การจดจำในระยะยาวนั้นเป็นการจดจำที่สามารถช่วยทำให้เรานั้นสามารถจดจำข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ยาวออกไปได้ โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการจดจำในระยะยาว ซึ่งการจำในระยะแบบยาวนั้นจะสามารถช่วยทำให้เรานั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของตัวเราเอง

การตลาดแบบ B2B และ การจดจำ

เมื่อมาถึง วิธีการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการตลาดแบบ B2B และ B2C ที่เราสามารถพบเจอได้ตามการจดจำของแต่ละประเภทที่มีการสนับสนุนในแง่มุมต่างๆ เราจะมาดูกันที่สิ่งที่จะบอกอะไร”ต่อจากนี้  

การใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์ในการจดจำเพื่อสร้างความจดจำที่คุ้นชิน

ความสำคัญของการจดจำของสัญญาลักษณ์ทางการตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในแง่ของมุมมองของการจดจำนั้นสามารถช่วยทำให้เรานั้นสามารถจดจำพวกโลโก้ที่คุ้นเคยได้ รวมถึงสีของแบรนด์ และสัญลักษณ์รูปภาพที่คล้ายกัน หากไม่มีการพิจารณาที่อย่างถี่ถ้วนถึงการรับรู้ของเราที่นั่น ก็อาจจะส่งผลทำให้การได้รับโอกาสนั้นอาจจะไม่มีโอกาสอีกก็เป็นได้เพราะอาจจะทำให้เกิดการจดจำที่ทำให้เกิดการพิจารณาที่อาจจะเป็นทางเลือกในทางที่ไม่ดีได้  
โดยวิธีการที่ดีที่สุดของการใช้ประโยชน์จาการจดจำที่จะสามารถทำให้ลูกค้าของเรานั้นสามารถจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การมุ้งเน้นไปที่การสร้างโฆษณาของตัวสินค้าและตัวบรรจภัณฑ์ รวมถึงการสร้างเอกสารทางการตลาดอื่นๆที่จะสามารถช่วยทำให้การประมวลผลของรูปภาพนั้น สามารถทำให้รูปภาพของเรานั้นเกิดความที่โดดเด่นออกมาได้และยังส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพอีกด้วยเช่นกัน ถ้าหากสถานที่ของคุณได้ถูกรับรองทางมาตราฐานของ ISO ก็ควรที่จะอย่าลืมที่จะใส่เครื่องหมาย ISO ลงไปในสื่อการตลาดของคุณด้วยเช่นกัน เนื่องจากเครื่องหมาย ISO นั้น เป็นโลโก้ที่จะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาดูนั้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอินส์  

B2B ที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจทางเลือกในการเดินทางสายตรง

f หากโรงงานของคุณได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO อย่าลืมที่จะใช้โลโก้ในการรับรองมาตรฐาน ISO ลงในสื่อการตลาดของคุณด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่มชมนั้นสามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน สิ่งนี่เป็นเรื่องจริงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตัดสินใจที่มีการเดิมพันสูงซึ่งจะเป็นบทบาทที่สำคัญมากๆสำหรับ B2B ที่จะเป็นจะการพิจารณาจากการพิจารณาจากหลายๆเหตุปัจจัยในการที่จะเลือกข้อดีข้อเสียของตัวเลือกต่างๆ แก้ไขเนื่องจากการเจรจา B2B และกระบวนการขายโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ Central Route Persuasion แข็งแกร่ง
ในรูปแบบของการโน้มน้าวใจ จะเกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้บริโภคที่จะได้รับแรงจูงใจมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อเมื่อพวกเขาได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจในปริมาณที่เพียงพอเกี่ยวกับการตัดสินใจที่กำลังตัดสินใจในการเลือกซื้อ 
จากการใช้ประโยชน์จากการโน้มน้าวใจ เป็นการก่อให้เกิดความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้มักจะขึ้นกับการทำให้ลูกค้าที่มาเข้าชมนั้นถูกโน้มน้าวใจ และทำให้เกิดถึงทัศนคติและความเชื่อใจรวมถึงความทะเยอทะยานที่ต้องการจะหาทางออกในการเลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการ และการใช้ประโยชน์จากการโน้มน้าวใจนั้นยังส่งผลทำให้เกิดการจงรักภักดีในระยะยาวและการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำได้อีกด้วยเช่นกัน – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความเกี่ยวข้องแบบ B2B

การโน้มน้าวใจทางสายกลางที่จะต้องใช้การจดจำในการทำงาน

การโน้มน้าวใจทางสายกลาง นั้นมีความต้องการที่จะให้ผู้ชมนั้นประเมินข้อมูล – กระบวนการที่ต้องอาศัยการจดจำในการทำงาน
การจดจำในการทำงานคือความสามารถของผู้ชมของคุณ  เพื่อเก็บและจัดการข้อมูล พวกเขาได้มีการเลือกใช้การจดจำในการทำงานเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากำลังพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการนำเสนอข้อเสนอ ตัวอย่าง เช่น เมื่อพวกเขากำลังประเมินถึงข้อโต้แย้งที่คุณเสนอมาเพื่อสนับสนุนการโน้มน้าวทางสายกลางของคุณ…
สิ่งสำคัญที่จะต้องรับรู้ คือ การโน้มน้าวใจนั้นมาจากการเป็นศูนย์กลางที่จะเกิดการโน้มน้าวใจมากที่สุดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าที่มาเข้าชมนั้นต้องการที่จะเกิดการซื้อ B2B แต่ก็อาจจะมีข้อเสียที่ควรจะระมัดระวังอยู่สองถึงสามประการที่จะต้องวางแผน : 
  1. สิ่งที่มันพยายาม – การโน้มน้าวใจจากศูนย์กลางที่ต้องการให้ผู้ฟังนั้นมีส่วนร่วมในการคิดอย่างจริงจัง และเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามและตั้งใจในการทำ ดังนั้น จึงควรกำหนดเวลาการประชุมกับทีมจัดซื้อของลูกค้าในตอนเช้า ติดต่อกำหนดเวลาในตอนนั้นทันทีหรือหลังอาหารกลางวัน เมื่อทุกคนมีพลังงานที่พร้อม การจดจำ – ยิ่งเป็นคู่เจรจาของคุณยิ่งเหนื่อยล้ามากเท่าไร โอกาสที่คู่เจรจาของคุณจะเลือกใช้พฤติกรรมแบบผิดนัดและปฏิเสธข้อเสนอของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
  2. มันค่อนข้างที่จะใช้เวลา – จากการโน้มน้าวใจทางสายกลางนั้นจะต้องใช้เวลาในการประเมินถึงข้อโต้แย้งอย่างไรจึงจะเหมาะสม ตลอดไปจนถึงการอภิปรายที่จะมีรายละเอียดที่ส่งกลับไปกลับมา และต้องรู้จักที่จะตั้งคำถามให้เพียงพอ เมื่อตรวจสอบให้แน่ใจชัดเจนแล้ว ว่าได้กำหนดเวลาได้เพียงพอที่จะศึกษาทุกสิ่งในช่วงเวลาว่าง เพื่อที่จะสามารถเริ่มการประชุมได้ในคราวเดียว หรือ อาจจะมีวางแผนล่วงหน้าเอาไว้สำหรับเซสชันที่จะสามารถติดตามผลสำหรับการถามตอบคำถามได้ เป็นต้น

ความจำ ? คุณหมายถึง การจดจำในระยะยาว…

เพื่อให้การจดจำนั้นมีความหมายเหมือนเดิมในรูปแบบของ คำ คุณและบริษัทของคุณ ส่งข้อความ ทุกคนจะต้องพบเจอและให้ความสนใจกับการที่จะสามารถจดจำในระยะยาวได้  ความสำคัญของนักการตลาดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง – หากผู้ซื้อของคุณสามารถจดจำข้อมูลจากการจดจำในระยะยาวได้ จากช่วงในระยะเวลที่เกี่ยวข้องนั้นจะส่งผลทำให้เกิดการเกี่ยวข้องเชิงบวกที่จะทำให้เกิดทางออกในการบริการของทางบริษัทของคุณ ที่ทำให้เกิดแนวโน้มที่จะกลับมาเลือกคุณได้อีกครั้ง ต้องรู้จักพยายามที่จะสร้างสื่อทางการตลาดให้เป็นที่น่าจดจำ โดยจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านั้นหันมาสนใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ในเชิงบวก องค์ประกอบเหล่านี้จะประกอบไปด้วยหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้แนวโน้มนั้นสามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุดเมื่อลูกค้านั้นได้ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า เมื่อพวกเกิดการที่ตัดสินใจจะซื้อสินค้าแล้วก็จะทำให้เกิดการจดจำในระยะยาวขึ้นได้ ซึ่งหลังจากการท่ีจดจำได้ในระยะยาวแล้วก็จะเกิดความหวังที่อยากจะได้รับการตอบแทนอะไรดีๆกลับมาด้วย

บทสรุป

จากผลการสรุปแล้ว ตอนนี้นักการตลาดควรที่จะมีความชัดเจนและมีความมุ่งมั่นมากพอในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อความทางการตลาดในบริษัทของตัวเองอย่างน้อยมากที่สุดที่ก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการจดจำ ซึ่งในกระบวนการทางด้านสติปัญญานั้นจะสามารถใข้ประโยชน์จากมันได้อย่างไร เพื่อที่จะทำให้ส่งเสริมผลลัพธ์ให้บริษัทของคุณนั้นออกมาได้ตรงกับสิ่งที่คาดหวังและเห็นผลกับลูกค้าในการที่จะเกิดการขาย 
อธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆอย่างชัดเจน ก็คือ ในฐานะนักการตลาดเหมือนกันในตอนนี้เราเหมือนกำลังจะแย่งชิงตำแหน่งกันในสนามรบ หากไม่มีการพิจารณาที่อย่างถี่ถ้วนถึงการรับรู้ของเราที่นั่น ก็อาจจะส่งผลทำให้การได้รับโอกาสนั้นอาจจะไม่มีโอกาสอีกก็เป็นได้เพราะอาจจะทำให้เกิดการจดจำที่ทำให้เกิดการพิจารณาที่อาจจะเป็นทางเลือกในทางที่ไม่ดีได้
นักการตลาดจะต้องใช้ประโยชน์จากทุกเทคนิคที่มีอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดที่จะทำให้สื่อทางการตลาดนั้นถูกจดจำได้ อย่าลืมที่จะตรวจความเรียบร้อยของบล็อกสำหรับโพสต์ในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะสามารถเปิดเผยว่าเทคนิคต่างๆได้ เช่น การทำซ้ำ การมีรู้สึกอยากมีส่วนร่วม และการเล่าเรื่องของแบรนด์ ที่จะสามารถช่วยทำให้เกิดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

ข่าวล่าสุด